Vijf indirecte voordelen van testen

By Francis
9 Min Read

Testen, in de vorm van beoordeling met een lage inzet, is een veelgebruikte activiteit in de meeste klaslokalen over de hele wereld. Oppervlakkig gezien zijn er enigszins directe voordelen van formatieve beoordeling voor de leerling. Het vermogen om met succes informatie uit het geheugen op te halen, informeert de leerling openlijk over wat hij weet. En dat is geweldige informatie voor zowel student als docent om te weten. Het is duidelijk dat weten wat je weet een relevant onderdeel is van het leerproces.

Maar er zijn ook meer verborgen voordelen van testen. Hieronder staan ​​vijf indirecte voordelen van testen en beoordelen die belangrijk zijn om te overwegen en te begrijpen. Dit is zeker geen uitputtende lijst van voordelen. Er zijn anderen. Ik heb ervoor gekozen om de elementen op te nemen die, naar mijn mening, het ‘laagst hangende fruit’ zijn. Daarmee bedoel ik dat ze het meest voordelig zijn voor studenten en docenten om te begrijpen bij het ontwerpen van instructie en het overwegen van studiemogelijkheden.*

  1. Door te testen worden hiaten in de kennis geïdentificeerd.

“Door een toets af te leggen, kunnen studenten beoordelen wat ze weten en wat ze niet weten, zodat ze hun studie-inspanningen kunnen concentreren op gebieden waarop hun kennis tekortschiet.”

Zoals hierboven vermeld, is weten wat u weet uit een assessment echt cruciale informatie. Maar wellicht nog belangrijker voor toekomstig onderzoek en onderzoek is weten wat je niet weet (ik heb hier meer over dit onderwerp geschreven). En ook al lijkt dit voor de hand liggend voor onze meest ijverige studenten… het wordt zeker niet door velen gerealiseerd en gebruikt. Het bespreken hiervan met mijn klas heeft tot veel vruchtbare discussies geleid over hoe je op de juiste manier kunt studeren, en weten wat je niet weet door middel van beoordeling is zeker een belangrijk onderdeel van die inspanning om meer zelfredzame leerlingen te ‘groeien’.

  1. Toetsen zorgt ervoor dat studenten meer leren van de volgende studie-aflevering.

“…wanneer studenten een toets maken en vervolgens de stof opnieuw bestuderen, leren ze meer van de presentatie dan wanneer ze opnieuw zouden studeren zonder een toets af te leggen.”

Een beoordeling vertelt de leerlingen en de docent dus niet alleen wat een leerling wel/niet weet, maar bereidt de leerling ook voor om meer te onthouden van toekomstige studies en klassikale bijeenkomsten. In mijn klas profiteer ik hier vooral van door regelmatig pretests te gebruiken. Bij deze pretests wordt de leerling meestal gevraagd na te denken over onderwerpen die we die dag in de les gaan behandelen. Deze informatie kan volkomen vreemd zijn voor de studenten, dus het kan zijn dat ze tijdens de pretest een (enigszins) goed onderbouwde gok wagen… en dat is oké. Alleen al door leerlingen de informatie te laten zien die behandeld moet worden, kan de leerling ertoe aangezet worden zich bewust op de les te concentreren. Het biedt ook de mogelijkheid voor prachtige gesprekken over de onderwerpen. Als leerlingen al enige kennis van de inhoud hebben, zijn ze wellicht bereid hun ervaringen te delen. Veel onderzoeken hebben de positieve effecten van pretesten op het leren aangetoond. Hier is een link naar een recensie van één onderzoek.

  1. Testen leidt tot een betere organisatie van kennis.

“Een ander indirect voordeel van retrieval practice is dat het de conceptuele organisatie van geoefend materiaal kan verbeteren…”

Terwijl leerlingen leren, ontwikkelen ze schema’s (categorieën) voor concepten. Hoe beter leerlingen informatie in bepaalde schema’s kunnen ordenen en begrijpen, des te gemakkelijker kunnen ze die informatie aanvullen met soortgelijk of complexer materiaal. Kortom, hoe meer kennis we hebben over een concept, hoe meer we informatie aan dat onderwerp kunnen toevoegen. Ik beschrijf hier het ontwikkelen van deze schema’s zoals een spin zijn web spint. En er zijn verschillende onderzoeken met bewijsmateriaal dat erop wijst dat het ophalen van informatie versus eenvoudig opnieuw bestuderen voordeliger mogelijkheden voor deze organisatie en ‘groei’ van kennis oplevert.

  1. Testen voorkomt interferentie van eerder materiaal bij het leren van nieuw materiaal.

“Een ander indirect voordeel van testen is dat tests een bevrijding creëren van proactieve interferentie. Proactieve interferentie treedt op wanneer reeksen materialen achter elkaar worden geleerd; het eerder geleerde materiaal beïnvloedt het onthouden van nieuwe materialen op een negatieve manier. Proactieve interferentie verwijst dus naar de slechtere retentie van later geleerd materiaal, veroorzaakt door eerder geleerde kennis.”

Ik denk dat deze voor zichzelf spreekt. Het leren van nieuw materiaal na het testen van oude informatie creëert een scenario voor robuuster onthouden, terwijl het nieuwe materiaal ook minder vatbaar wordt voor verkeerd onthouden door de vorige inhoud. Dus niet alleen pretesten (punt 3) heeft een positievere invloed op het leerproces, maar posttesten creëert ook indirect een scenario voor beter onthouden.

  1. Regelmatig testen moedigt studenten aan om te studeren.

“Het regelmatig hebben van quizzen, toetsen of opdrachten motiveert studenten om te studeren.”

De auteurs van het onderstaande artikel* merken op dat dit zo is ‘waarschijnlijk het meest invloedrijke indirecte voordeel van testen…’ In tal van onderzoeken, waar toetsen of beoordelingen min of meer sporadisch plaatsvonden, was de kans groter dat studenten gingen studeren als ze wisten dat beoordelingen vaker voorkwamen. Omdat er minder vaak wordt getoetst, werd er doorgaans pas de dag vóór het assessment gestudeerd. In een ander onderzoek, toen ondervraagd werd over hun studiegedrag, ‘57% van de studenten koos bij het kiezen van hun studie voor onderwerpen die binnenkort moesten worden ingeleverd of al achterstallig waren. Frequentere toetsen gedurende het semester zouden studenten ertoe aanzetten meer te studeren en hun studie over meerdere weken spreiden.” Als leerkracht begrijp ik dat dit indirecte voordeel helpt bij het ‘groeien’ van meer zelfredzame en zelfregulerende leerlingen (zoals punt 1). Hoe meer studenten toetsen als een vorm van studeren bepleiten, zij kiezen voor een efficiëntere en effectievere leermethode dan eenvoudig opnieuw studeren of het markeren van aantekeningen. En hoewel studenten gemakkelijker kiezen voor de cognitief eenvoudigere methoden, tonen frequente tests met een lage inzet deze positieve voordelen aan voor studenten en kunnen ze ertoe leiden dat studenten eerder geneigd zijn om voordeligere manieren van leren te kiezen.

Dus ook al zijn de directe effecten van toetsen en beoordelen duidelijker, toch is het heel belangrijk om deze indirecte voordelen met docenten en leerlingen te bespreken. En naar mijn mening moeten deze gesprekken vroeg in de leercarrière van een student beginnen om deze gezondere studiegewoonten te creëren. En hoewel sommige van deze indirecte voordelen voor de hand liggend lijken, houden onze studenten er vaak absoluut geen rekening mee en begrijpen ook niet waarom ze de moeilijkere weg van toetsen als studiemiddel zouden moeten kiezen dan ogenschijnlijk eenvoudiger en minder effectieve activiteiten zoals het markeren van aantekeningen en eenvoudige herlezen van informatie.

Hoe zou je een gesprek met je leerlingen kunnen beginnen over deze indirecte voordelen van toetsen?


*Lees het onderstaande tijdschriftartikel voor meer informatie over dit onderwerp. Alle bovenstaande citaten komen uit dit artikel.
Roediger III, HL, Putnam, AL, & Smith, MA (2011). Tien voordelen van toetsen en hun toepassingen in de onderwijspraktijk. Psychologie van leren en motivatie, 551-36.


Functieafbeelding door CDC: https://www.pexels.com/photo/boy-in-green-shirt-3992949/

Share This Article
Leave a comment